31 results

Noto Peninsula Bike Tour (12 Days)

Toyama, Noto, Ishikawa, Kyoto, Tokyo 12 days ¥ 750000

Japan Photography Tour, May 29 - June 7, 2019

Fuji-Kawaguchiko, Kyoto, Tokyo 10 days ¥ 450000

MariCAR - Ride a Go-kart in Tokyo and Osaka

Osaka, Tokyo ¥ 7500

Takayama, Gero, Magome Bike Tour (Intermediate)

Magome, Gero, Takayama, Gifu 3 days ¥ 100000

Virtual Reality (VR) experience in Shinjuku

Shinjuku, Tokyo 3 hours + ¥ 4400

Tokyo Bay Yukata Cruise Party - July 7 (Sat)

Tokyo ¥ 3100

Ride a rickshaw in Japan!

Hokkaido, Oita, Kanagawa, Kamakura, Kyoto, Tokyo 30 min + ¥ 7000

Guided Tokyo Bike Tour

Tokyo 4 hours + ¥ 6500