Ride a Rickshaw in Japan!

Hokkaido, Oita, Kanagawa, Kamakura, Kyoto, Tokyo 30 min + ¥ 7000

Japan Cherry Blossom Tour

Miyajima, Nara, Himeji, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Tokyo 12 days ¥ 500000

Amazing Tokyo 1-day Tour and Tokyo Bay Cruise

Tokyo 9 hours ¥ 6000

Japan Tour: Osaka, Kyoto, Nara and Tokyo (Halal)

Nara, Osaka, Kyoto, Tokyo 7 days ¥ 260000

Guided Tokyo Bike Tour

Tokyo 4 hours + ¥ 6500

Japan Photography Tour, May 29 - June 7, 2019

Fuji-Kawaguchiko, Kyoto, Tokyo 10 days ¥ 450000

Tokyo Bike Tour (Self-guided)

Tokyo 4 hours + ¥ 4000

Authentic Japanese Cuisine Cooking Class

Tokyo 3 hours ¥ 7500

Nakano Broadway and Studio Ghibli Tour

Nakano, Kichijoji, Tokyo 3 hours + ¥ 8235